Hvor er dette?

Lars og Lars får grov ørret i et lite, oppdemmet vann. Guiden snakker østlandsdialekt.
http://www.vgtv.no/#!/video/114244/lars-og-lars-fiskedammen/2


Kommentarer