Ørreten gyter i kulvert på Oslo Vest

Se video offentliggjort i dag:

Kulvertgyting Oslo Vest 2 from Bandakkanalen on Vimeo.

Kommentarer