Innlegg

- Villaksen taper igjen

Her er en ny vits