Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2012

Lenge leve formering

Bilde
Forskning på artsmangfoldet viser at halvparten av alle verdens arter kan være forsvunnet på slutten av dette århundret. Forstyrrelse av naturlige leveplasser er den største trusselen og internasjonal handel er den nest største trusselen mot jordens ulike dyrearter, i følge Økokrim. Her gjelder det å stå på for å holde folketallet oppe!