Sider

fredag 16. mars 2012

Lenge leve formering


Forskning på artsmangfoldet viser at halvparten av alle verdens arter kan være forsvunnet på slutten av dette århundret. Forstyrrelse av naturlige leveplasser er den største trusselen og internasjonal handel er den nest største trusselen mot jordens ulike dyrearter, i følge Økokrim.
Her gjelder det å stå på for å holde folketallet oppe!

Visste du at…

Stor ørret kan spise store byttedyr. For eksempel lever store New Zealand-ørreter av mus i de periodene det er mye av dem. Også i norske vas...