Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2019

Stemningsfullt i Skrimfjella

Bilde
Denne videoen er filmet i Skrimfjella, et fjellområde i Kongsberg kommune i Buskerud, beliggende mellom Kongsberg og Skien.

Fallskjermflue med CDC-vinge

Bilde
I juni starter klekkingen av myrdøgnflue i skogstjernene. Klekkingen av liten myrdøgnflue, vespertina,  kan være et lite eventyr å oppleve. Massiv klekking gjør ørreten spinnvill. Denne flua skal etterligne en slik liten myrdøgnflue. Den er bundet på en krok størrelse 14. Halen er av english grouse, kroppen av chocolate brown dubbing, hackle av grizzly neck og vingen av CDC dun grå. Kunsten er å binde flua så balansert at den lander med vingen rett opp. Gjør den det, vil den garantert friste ørreten.

Søker om utslipp fra settefiskanlegg i Hallingdal

Bilde
Hallingfisk søker om tillatelse til utslipp fra landbasert settefiskanlegg i Kleivi Næringspark. Hallingfisk AS har søkt om tillatelse til utslipp i sammenheng med etablering av landbasert settefiskanlegg for innlandsørret i Kleivi Næringspark i Ål kommune. Fylkesmannen opplyser at høringsfristen er satt til 22. mars 2019. I søknaden, som legges til grunn for høringen, søker Hallingfisk AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i sammenheng med etablering av landbasert settefiskanlegg for innlandsørret i Kleivi næringspark i Ål kommune. Overskuddsvann fra settefiskanlegget planlegges og slippes til Strandafjorden via utløpskanalen fra Hol III kraftverk. Settefiskanlegget er dimensjonert for produksjon av 150 000 ettårige fisk, og anslått forbruk av fiskefôr er beregnet til 15-17 tonn per år. Søknaden i sin helhet kan leses HER .