Sider

lørdag 24. august 2019

Færre ørreter i vann på Østlandet

INNSPILL:

Min erfaring på tampen av årets sesong er at fjorårets tørke har tæret betydelig på fiskebestandene i tjern og sjøer på Romerike, der jeg bor på Østlandet. Jeg tror at det er en gjengs oppfatning. Årets sommer har vært noe bedre, men også i sommer var det en lengre periode med tørr tropevarme som førte vannivået ned på kritisk nivå og temperaturen over tid opp til et lite fordelaktig sjikt. Ørreten liker ikke varmt vann.

John Arne Paulsen

Er blitt færre: Jeg erfarer at ørretbestanden er gått tilbake etter fjorårets tørke.

Og den brune myrdøgnflua, som er så god ørretmat i våre områder, har vært så godt som fraværende. Kommenter gjerne under her hvis du har opplevd noe annet.

Og denne har vært så godt som fraværende i år i vannene jeg har besøkt på Østlandet.

Denne var ikke verst

Et lite bildeglimt fra en augusttur til Gausdal. Fisken var akkurat under minstemålet, som er 25 centimeter i dette vassdraget.Visste du at…

Stor ørret kan spise store byttedyr. For eksempel lever store New Zealand-ørreter av mus i de periodene det er mye av dem. Også i norske vas...