Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Året det var så hett

Bilde
Dette er et lite minne fra fiskesesongen 2018, et år der kun spesialistene på bunnmeite hadde gode tider. Tekst/foto: John Arne Paulsen Ikke noe negativt om bunnmeite, altså. Også det er morsomt fiske. Men tørrfluefiskerne flest har lagt bak seg en heller dårlig sesong, i hvert fall sør for Dovre. Sommeren var preget av hete og tørke. Det resulterte i begrenset insektliv og mindre aktivitet på vannoverflaten enn normalt. Denne tynne ørreten fikk jeg på tørflue mot slutten av heteperioden på Østlandet. Vanntemperaturen i tjernet var 27 grader og vannstanden var urovekkende lav.   Innsjøer og tjern hadde etter hvert så lav vannstand at fisk fikk oksygenproblemer og ble stående og "sture" i de dypeste partiene. Vannføringen i elver og åer var svært lav. Bekker og åer tørket nærmest ut. I tillegg blåste det mye i lengre perioder. Nå er det ikke verdens største problem at vi sportsfiskere ikke får oppleve fiskelykke på hver tur. Det er et luksusproblem. Heldigvis er