Sider

tirsdag 14. februar 2023

Visste du at…


Stor ørret kan spise store byttedyr. For eksempel lever store New Zealand-ørreter av mus i de periodene det er mye av dem.


Også i norske vassdrag kan mus være en favoritt på menyen for storørreten.

Visste du at…

Stor ørret kan spise store byttedyr. For eksempel lever store New Zealand-ørreter av mus i de periodene det er mye av dem. Også i norske vas...