Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2018

Året det var så hett

Bilde
Dette er et lite minne fra fiskesesongen 2018, et år der kun spesialistene på bunnmeite hadde gode tider. Tekst/foto: John Arne Paulsen Ikke noe negativt om bunnmeite, altså. Også det er morsomt fiske. Men tørrfluefiskerne flest har lagt bak seg en heller dårlig sesong, i hvert fall sør for Dovre. Sommeren var preget av hete og tørke. Det resulterte i begrenset insektliv og mindre aktivitet på vannoverflaten enn normalt. Denne tynne ørreten fikk jeg på tørflue mot slutten av heteperioden på Østlandet. Vanntemperaturen i tjernet var 27 grader og vannstanden var urovekkende lav.   Innsjøer og tjern hadde etter hvert så lav vannstand at fisk fikk oksygenproblemer og ble stående og "sture" i de dypeste partiene. Vannføringen i elver og åer var svært lav. Bekker og åer tørket nærmest ut. I tillegg blåste det mye i lengre perioder. Nå er det ikke verdens største problem at vi sportsfiskere ikke får oppleve fiskelykke på hver tur. Det er et luksusproblem. Heldigvis er