Innlegg

Ørretjakt i Tinnsjoen

Storgjedde på "rispitbukk"

Storøyd ørret

Glupsk storfisk tok hele sulamitten

Stokk var storørret

Send et fluefiskebilde til ørreten.com

Fluefiske etter ørreten