Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Året det var så hett

Bilde
Dette er et lite minne fra fiskesesongen 2018, et år der kun spesialistene på bunnmeite hadde gode tider.

Tekst/foto: John Arne Paulsen

Ikke noe negativt om bunnmeite, altså. Også det er morsomt fiske. Men tørrfluefiskerne flest har lagt bak seg en heller dårlig sesong, i hvert fall sør for Dovre. Sommeren var preget av hete og tørke. Det resulterte i begrenset insektliv og mindre aktivitet på vannoverflaten enn normalt.


 Innsjøer og tjern hadde etter hvert så lav vannstand at fisk fikk oksygenproblemer og ble stående og "sture" i de dypeste partiene. Vannføringen i elver og åer var svært lav. Bekker og åer tørket nærmest ut. I tillegg blåste det mye i lengre perioder.
Nå er det ikke verdens største problem at vi sportsfiskere ikke får oppleve fiskelykke på hver tur. Det er et luksusproblem. Heldigvis er ikke fluefiske på lista over aktiviteter som bidrar til klimaendringer, så sånn sett er det lov til å ha god samvittighet. Men det er klart at det går mange tanker gjennom ho…