- Villaksen taper igjen

- Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, fastslår Espen Søilen, generalsekretær i NJFF.


Eksempel på villaks og gladlaks. Alle foto: NJFF

Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fastslår at det i særdeleshet gjelder Hardangerfjorden.
 - Det kuttes dramatisk i de redningsaksjoner som er igangsatt for å ta vare på de siste restene i Hardanger, i tillegg til redusert innsats på kalkingsfronten. Dette er uansvarlig og svakt, sier han.
Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, følger opp.
- Disse årlige kuttforslagene skaper uforutsigbarhet i en allerede presset situasjon for villaksen. Regjeringen skuffer med disse kuttforslagene alle de som arbeider for en bærekraftig villaksforvaltning, og jeg nøler ikke med å kalle dette en dødsdom for de ville laksefiskene i Hardangerregionen, sier han.

Espen Søilen, generalsekretær i NJFF

Struper hardangerlaksen

Søilen og Evensen mener at regjeringen har satt framtiden til de ville laks- og sjøørretstammene i Hardanger på spill, og viser til at det i forslag til statsbudsjett for 2018 ikke er lagt inn penger til nødvendig opprusting eller fortsatt innsamling til genbank, et tiltak som ble iverksatt for å ivareta de ville laksefiskene i vårt mest intense oppdrettsområde.
- Alternativet var en strengere regulering av oppdrettsvirksomheten i Hardanger, men man valgte altså å etablere en levende genbank som en «kriseløsning». Det holdt et par år, så er genbanken luket vekk fra statsbudsjettet. Dermed står man totalt ribbet tilbake, sier Søilen.
Hans vurdering er at dette i realiteten er en dødsdom for de ville laksefiskene i regionen.
- Vi ber Stortinget bevilge 25 millioner kroner over statsbudsjettet 2018, til oppstart av bygging av genbank for villaks for hardangerfjordbestandene, sier Søilen.


Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver

Mindre penger til kalking
Kalkingen i sure vassdrag har vært en solskinnshistorie, der man med relativt enkle grep har restaurert naturens skader etter langvarig surt nedfall. Tidligere døde elver er gjenopplivet ved kalking, og rundt hver femte laks tas nå i et kalket vassdrag. For å sikre forutsigbarhet og maksimal avkastning for statens bevilgninger, er det utarbeidet en flerårig handlingsplan for kalkingsvirksomheten i Norge. Her legges det opp til en nøktern drift over år, med optimalisering av igangsatte prosjekter, og også oppstart i tidligere ubehandlede vassdrag. For 2018 er det i handlingsplanen totalt lagt opp til å bruke 93 millioner  kroner over statsbudsjettet til denne virksomheten.
- Dessverre foreslås det et kutt på kalkingsbevilgningene i neste års statsbudsjett på rundt 5 millioner kroner, i forhold til planen. Også dette kuttet drar innsatsen for de ville laksefiskene i feil retning, fastslår NJFFs generalsekretær.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Ørreten er glad i reker

Vinden blåste tørrflua inn mot myrkanten - så smalt det

Ikke lett å få den sværingen gjennom pilkehullet