Jakt og fiske selger

Omsetningen i Norge i jakt- og fiskeåret 2017-2018 endte på hele 5,5 milliarder kroner.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 på anslagsvis 5,5 milliarder norske kroner.


NINA-forsker Oddgeir Andersen foreller at innlandsfiske og laksefiske sto for en samlet omsetning på nesten 3,4 milliarder kroner, hvorav 2,1 fra innlandsfiske og nær 1,3 fra laksefiske.


Potensialet for ytterligere økt verdiskapning innen innlandsfiske anslås å være stort. Forskerne har estimert at omsetningen om ti år kan ligge mellom 2,1 og 3,6 milliarder kroner, hvor det mest optimistiske anslaget gir 69 prosent økning sammenlignet med i dag.

Grunnlaget for beregningene er ulike offentlige registre for jegere og fiskere.

Les NINAs artikkel HER


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Ørreten er glad i reker

Vinden blåste tørrflua inn mot myrkanten - så smalt det

Ikke lett å få den sværingen gjennom pilkehullet