Søker om utslipp fra settefiskanlegg i Hallingdal

Hallingfisk søker om tillatelse til utslipp fra landbasert settefiskanlegg i Kleivi Næringspark.

Hallingfisk AS har søkt om tillatelse til utslipp i sammenheng med etablering av landbasert settefiskanlegg for innlandsørret i Kleivi Næringspark i Ål kommune.

Fylkesmannen opplyser at høringsfristen er satt til 22. mars 2019.I søknaden, som legges til grunn for høringen, søker Hallingfisk AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i sammenheng med etablering av landbasert settefiskanlegg for innlandsørret i Kleivi næringspark i Ål kommune. Overskuddsvann fra settefiskanlegget planlegges og slippes til Strandafjorden via utløpskanalen fra Hol III kraftverk. Settefiskanlegget er dimensjonert for produksjon av 150 000 ettårige fisk, og anslått forbruk av fiskefôr er beregnet til 15-17 tonn per år.

Søknaden i sin helhet kan leses HER.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Ørreten er glad i reker

Vinden blåste tørrflua inn mot myrkanten - så smalt det

Ikke lett å få den sværingen gjennom pilkehullet